Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,039,640

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dạy từ và câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai - những khó khăn và thử thách. Tác giả: ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 66. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[2]Bài báo: Vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ trong dạy từ vựng tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh . Tuyển tập Công trình nghiên cứu Ngữ văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam. Số: tập 3. Trang: tr.603-609. Năm 2017. (Oct 21 2017 7:55PM)
[3]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG GIAO THOA NGÔN NGỮ ĐẾN KHẢ NĂNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI . Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2017. Số: 1. Trang: 111-112. Năm 2017. (Oct 21 2017 8:03PM)
[4]Bài báo: Đặc điểm cấu tạo và đặc điểm ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Jrai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Hội thảo Khoa học quốc tế: Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á. Số: 1. Trang: 111-117. Năm 2016. (Sep 8 2016 7:59AM)
[5]Bài báo: Dạy kiểu câu phân loại theo mục đích nói cho học sinh tiểu học Jrai theo quan điểm giao tiếp thông qua hệ thống bài tập. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Sau đại học – ngành Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội. Số: 1. Trang: 111-117. Năm 2016. (Sep 8 2016 8:00AM)
[6]Bài báo: SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỷ yếu Hội thảo: "Khoa học toàn quốc "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường", NXB Dân Trí, Hà Nội. Số: 1. Trang: 1433-1437. Năm 2016. (Jul 17 2016 4:36PM)
[7]Bài báo: Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng bằng dạy học vi mô. Tác giả: ThS Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Hội thảo toàn quốc “Đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm”, NXB Giáo dục Việt Nam. Số: 1. Trang: 555-560. Năm 2016. (Aug 2 2016 9:44AM)
[8]Tham luận: DẠY HỌC TÍCH HỢP – TÌM HIỂU VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY. Tác giả: ThS Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Seminar DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG do Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng tổ chức. Trang: 29-36. Năm 2016. (Aug 2 2016 9:48AM)
[9]Bài báo: Tính từ trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương xét trên bình diện ngữ pháp. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh, Trần Thị Hải Lệ. Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học Trẻ 2015. Số: 1. Trang: 123-126. Năm 2015. (Aug 2 2016 9:55AM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của hiện tượng giao thoa ngôn ngữ Việt - Jrai đến kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh tiểu học Jrai. Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(95).2015. Trang: 49. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
[11]Bài báo: Một vài suy nghĩ về cách xưng hô của người Việt từ bài nghiên cứu "Đại từ chỉ quyền lực và thân hữu" của R.Brown & A.Gilman. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐH Sư phạm Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17A (04)/2015. Trang: 83-89. Năm 2015.
(Nov 17 2015 6:30AM)
[12]Bài báo: Nguyên nhân biến đổi, ra đời, mất đi của địa danh huyện Ia Grai và đặc trưng văn hóa thể hiện qua địa danh huyện Ia Grai - Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. Số: 1. Trang: 270-277. Năm 2014. (May 1 2014 8:15PM)
[13]Bài báo: Thành tố tên riêng trong cấu trúc phức thể địa danh huyện Ia Grai, Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2013
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 234-235. Năm 2014.
(Apr 27 2013 2:51PM)
[14]Bài báo: Đặc điểm của từ láy âm đầu trong tiếng Jrai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68). Trang: 82-87. Năm 2013. (Dec 17 2013 4:31PM)
[15]Bài báo: Thành tố chung trong cấu trúc phức thể địa danh Ia Grai, Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Đường biên 2 - Phê bình và nghiên cứu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 254-261. Năm 2013.
(Feb 25 2013 10:36PM)
[16]Bài báo: Tên bảng hiệu các cơ sở dịch vụ du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. In trong Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép. Số: 1. Trang: 26-37. Năm 2012. (Jun 27 2015 8:49PM)
[17]Bài báo: Nét độc đáo trong cách đặt tên bảng hiệu các cơ sở du lịch dịch vụ, cở sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 35. Trang: 19-23. Năm 2012.
(Feb 19 2013 10:19AM)
[18]Bài báo: Phương thức tự tạo – một phương thức định danh quan trọng ở địa danh huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Cũng đăng ở Kỷ yếu Ngữ học Trẻ 2011. Số: số 2. Trang: 63 - 70. Năm 2012. (Feb 19 2013 10:06AM)
[19]Bài báo: Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Jrai (đối chiếu với đại từ nhân xưng tiếng Việt). Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: số 4. Trang: 64 - 71. Năm 2012. (Feb 19 2013 10:14AM)
[20]Bài báo: Từ xưng hô trong Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Hội thảo Khoa học Văn học – Ngôn ngữ: Lý luận và ứng dụng Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 262-275. Năm 2012. (Feb 25 2013 10:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn