Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,331

 Ảnh hưởng của hiện tượng giao thoa ngôn ngữ Việt - Jrai đến kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh tiểu học Jrai
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(95).2015;Từ->đến trang: 49;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về Ảnh hưởng của hiện tượng giao thoa ngôn ngữ Việt – Jrai đến kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh tiểu học Jrai. Qua việc khảo sát sự ảnh hưởng của hiện tượng giao thoa đến việc học ngôn ngữ thứ hai; chúng tôi nhận thấy sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ và về đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Jrai đã tạo ra những khó khăn nhất định cho học sinh tiểu học Jrai khi học tiếng Việt. Điều này dẫn đến sự lệch chuẩn khi học ngôn ngữ thứ hai (tiếng Việt) dưới sự tác động của tiếng mẹ đẻ (tiếng Jrai). Những lỗi do giao thoa ngôn ngữ đã khiến cho các em học sinh dân tộc gặp nhiều khó khăn khi học tiếng Việt. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung trình bày những khác biệt về đặc điểm ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Jrai ảnh hưởng tới kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh người Jrai hiện nay.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This article is aimed at presenting the influence of the interference between the Vietnamese language and the Jrai language on the reading skill of primary ethnic Jrai pupils. By examining the influence of the interference on studying the second language, we have found that the difference in the language types, the characteristics of phonetics, vocabulary and grammar between Vietnamese and Jrai are the causes of the difficulties when primary ethnic Jrai pupils study Vietnamese. The negative transfer of the mother language (Jrai) influences on the learning of the second language (Vietnamese).The errors made by language interference are the causes of these difficulties. In this article, we present the differences in the characteristics of phonetics between Vietnamese and Jrai as the cause of the influence on the reading skill of primary ethnic Jrai pupils.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn