Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,020

 Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng bằng dạy học vi mô
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Hồ Trần Ngọc Oanh
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo toàn quốc “Đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm”, NXB Giáo dục Việt Nam.; Số: 1;Từ->đến trang: 555-560;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn