Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,344

 Dạy từ và câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai - những khó khăn và thử thách
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 2(123).2018;Từ->đến trang: 66;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này trình bày những khó khăn và thách thức của giáo viên tiểu học khi giảng dạy từ vựng và bài học cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai. Chúng tôi thấy rằng các học sinh dân tộc thiểu số Jrai yếu về khả năng sử dụng từ vựng tiếng Việt và câu tiếng Việt, thiếu khả năng lựa chọn từ để đặt câu khi nói và viết. Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt về loại ngôn ngữ và đặc điểm ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Jrai đã gây ra những khó khăn nhất định cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai khi học tiếng Việt. Các em thường gặp nhiều lúng túng khi chọn từ để đặt câu khi giao tiếp. Từ đó, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp để giải quyết những khó khăn và nâng cao chất lượng dạy học từ vựng và câu cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai.
ABSTRACT
This article is aimed at presenting the difficulties and challenges for teachers in teaching vocabulary and sentence lessons to Jrai ethnic minority pupils. We have found that Jrai ethnic minority students are weak at using Vietnamese vocabulary and sentence and at choosing words to put them in sentences when speaking and writing. We have found that the differences in the language type and phonetic, lexical and grammatical characteristics between Vietnamese language and Jrai language have created certain difficulties for Jrai ethnic minority pupils when learning Vietnamese language. They often find it embarrassing to choose words to put them in sentences when they communicate. In our capacity, we will propose some solutions to the difficulties, and improve the quality of vocabulary and sentence teaching to Jrai ethnic minority pupils.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn