Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,768

 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức khi sử dụng nhiên liệu xăng pha 30% Butanol
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Tấn Tiến; Phan Minh Đức; Trần Văn Nam; Đặng Thế Anh
Nơi đăng: Hội nghị Cơ khí Toàn quốc; Số: VCME'15;Từ->đến trang: 231-245;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu khả năng ứng dụng nhiên liệu sinh học phối trộn Butanol với xăng RON92 sử dụng cho động cơ ô tô góp phần giải quyết các khó khăn do gia tăng áp lực lên nguồn nhiên liệu hóa thạch và mở ra một hướng phát triển lâu dài về sản xuất nhiên liệu sinh học. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng kỹ thuật, kinh tế và sự phát thải CO và HC trong khí thải của động cơ đánh lửa cưỡng bức SEAT System Porsche kiểu 021-A-2000 hoạt động ở các chế độ ổn định, dùng hỗn hợp nhiên liệu Bu30 gồm 70% thể tích xăng RON92 và 30% thể tích butanol, mức ga 30%, 45% và 60%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, động cơ hoàn toàn có khả năng hoạt động với hỗn hợp nhiên liệu Bu30 này. Khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu này cần điều chỉnh tăng góc đánh lửa sớm: tăng 9 độ so với giá trị thiết kế khi động cơ hoạt động ở mức ga 30% và 45%, tăng 6 độ so với giá trị thiết kế khi động cơ hoạt động ở mức ga 60%; để đạt được công suất và mô men cao nhất, suất tiêu hao nhiên liệu thấp nhất và nồng độ CO và HC trong khí thải thấp nhất trong số các giá trị góc đánh lửa sớm thực nghiệm.
ABSTRACT
The study on usability blending biofuels RON92 with Butanol used for automobile engines contributes to solving the problems caused by increased pressure on fossil fuel resources and opening a long term development on the production of biofuels. This paper presents the results of studies assessing the impact of the ignition angle to technical, economic features,and CO and HC emissions in the exhaust of the engine SEAT System Porsche 021-A-2000 operatingp in stable modes, using a mixture of Bu30 with 70% of RON92 gasoline volume and 30% of butanol volume,30%, 45% and 60% of gas levels. The study results showed that the engine is fully capable of operating with this fuel mixture Bu30. When this fuel mixture is used, increases on ignition angle should be adjusted: 9 degrees with respect to the design value when the engine is operating at 30% gas and 45%, an increase of 6 degrees with respect to the design value when motor operating at 60% of gas level; to achieve power and highest torque,lowest fuel consumption, and lowest concentrations of CO and HC in the emissions among the experimental sprark advance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn