Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,226

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu Xăng - Butanol trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. Chủ nhiệm: Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2016-ĐN02-17. Năm: 2018. (Jun 20 2019 9:48AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn hỗn hợp Butanol – Xăng khi sử dụng trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: TS. Dương Việt Dũng, KS. Dương Đình Nghĩa . Mã số: Đ2014-02-109. Năm: 2014. (Mar 13 2015 9:37AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng quá trình cung cấp của động cơ khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Butanol-xăng trong động cơ đốt cháy cưỡng bức. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: KS. Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2013-02-89. Năm: 2013. (Feb 24 2014 3:00PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng ứng dụng Butanol thay thế Ethanol trong xăng sinh học. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Đ2011-02-07. Năm: 2012. (Jul 18 2012 10:39AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ tạo hỗn hợp cồn - diesel cho động cơ Diesel. Chủ nhiệm: TS. Dương Việt Dũng. Thành viên: KS. Nguyễn Quang Trung, KS. Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2009-ĐN02-50. Năm: 2011. (Aug 12 2015 3:49PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, chế tạo máy phát điện không đồng bộ có phạm vi điều chỉnh rộng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Chính. Thành viên: KS. Nguyễn Rê, KS. Nguyễn Thị Xuân Thu, KS. Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2009-ĐN02-42. Năm: 2010. (Jun 15 2011 10:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn