Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,574

 Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ butanol pha vào xăng đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Phan Minh Đức, Trần Văn Nam­
Nơi đăng: TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THUỶ KHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2015; Số: 2015;Từ->đến trang: 2015-2030;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các nhiên liệu mới là hướng đi được quan tâm mạnh hiện nay. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhiên liệu sinh học được đánh giá là một giải pháp ưu việt trong một tương lai gần khi mà nguồn nhiên liệu hóa thạch đang ngày một cạn kiệt và khủng khoảng nhiên liệu đang ngày một gia tăng gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, môi trường sống. Nghiên cứu khả năng ứng dụng nhiên liệu sinh học phối trộn butanol với xăng RON92 sử dụng cho động cơ ô tô, không những góp phần giải quyết các khó khăn trước mắt về áp lực đối với nhiên liệu hóa thạch mà còn mở ra một hướng phát triển lâu dài về sản xuất nhiên liệu sinh học dựa trên những ưu thế hiện tại của đất nước. Nghiên cứu này được thực hiện trên băng thử động cơ tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, nhằm xác định được tỷ lệ phối trộn butanol hợp lý nhất của hỗn hợp nhiên liệu sinh học butanol với xăng RON92 sử dụng cho động cơ ô tô. Kết quả thực nghiệm cho thấy động cơ hoàn toàn hoạt động bình thường với tất cả các mẫu nhiên liệu thử nghiệm, trong đó hỗn hợp có 15% butanol về thể tích là tối ưu nhất. Khi sử dụng nhiên liệu phối trộn, hàm lượng CO và HC trong khí thải thấp hơn so với dùng RON92 và độ giảm tỷ lệ với hàm lượng butanol trong hỗn hợp.
ABSTRACT
Reseach on production and application of alternative fuel is strong interest direction today. In transportation sector, biofuels are considered a priority solution in near future where as fossil resource ventures are increasingly depleted and fuel crisis increasingly strongly influences on economic development, living environment. Research usability of biofuels - butanol blended with gasoline RON92 for automobile engines, not only helps to solve the immediate difficulties of the pressure on fossil fuels, but also opens the long-term development of biofuels production based on the current dominance of Vietnam. This study was carried out at engine testing lab at Danang University of Science and Technology - The University of Danang, to determine the most appropriate mixture of butanol with gasoline RON92 used for automotive engine. Experimental results show that the test engine could completely operate with all test fuel samples, of which the mixture with 15% butanol is the optimum blended fuel. When operating with blended fuels, CO and HC concentration in exhaust gas lower than using RON92 and these concentrations reduce as butanol proportion in the mixture increases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn