Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,669

 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BUTANOL TRONG HỖN HỢP NHIÊN LIỆU XĂNG-BUTANOL ĐẾN THỜI GIAN CHÁY TRỄ CỦA ĐỘNG CƠ DAEWOO A16DMS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Phan Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2017; Số: 2017;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên động cơ Daewoo A16DMS sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng RON92 pha Butanol với tỷ lệ Butanol tham dự 0%(Bu0), 10%(Bu10), 20%(Bu20), 30%(Bu30) và 40%(Bu40) thể tích ở chế độ tải ứng với 70% độ mở bướm ga khi tốc độ động cơ từ 1250 đến 4500 vòng/phút. Trên cơ sở phân tích diễn biến áp suất môi chất, mô men có ích và tiêu thụ nhiên liệu của động cơ cho thấy thời gian cháy trễ của động cơ Daewoo A16DMS được rút ngắn khoảng 3-5% ở tốc độ trên 4000 vòng/phút, thay đổi không đáng kể ở tốc độ 3250-4000 vòng/phút và kéo dài hơn từ 5-30% ở tốc độ nhỏ hơn 3250 vòng/phút khi so sánh nhiên liệu Bu10, Bu20, Bu30 và Bu40 so với Bu0.
ABSTRACT
This article presents the results of simulation experimental studies on Daewoo A16DMS engine using fuel mixture of gasoline RON92 blended Butanol at the rate of Butanol participate 0% (Bu0), 10% (Bu10), 20 % (Bu20), 30% (Bu30) and 40% (BU40) volume in loading mode with 70% throttle opening when the engine speed from 1250 to 4500 rpm. On the basis of analyzing rules of pressure and temperature in combustion chamber, the result shows the ignition delay time of the Daewoo A16DMS engine has decreased by 9-13% at a speed of 4500 rpm, by 4-7% at a speed of 3000 rpm and no significant change at a speed of 1250 rpm when compared to fuel Bu10, Bu20, Bu30 and Bu40 than Bu0.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn