Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,284

 Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 1(50);Từ->đến trang: 57-64;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Butanol sinh học có nhiều ưu điểm hơn ethanol sinh học, như tương hợp tốt với xăng nhiên liệu, làm giảm nguy cơ ăn mòn thiết bị máy móc ít do tính không háo nước của nó. Khả năng hòa tan của butanol vào nước khá nhỏ do đó quá trình chưng luyện sẽ trở nên dễ dàng hơn để đạt được độ tinh khiết tuyệt đối. Ngoài ra, mật độ năng lượng của butanol cao hơn ethanol sinh học 25%, gần bằng mật độ năng lượng của xăng chế từ dầu mỏ; chỉ số octan cao xấp xỉ chỉ số octan của xăng trung bình (RON92) nên khi sử dụng không phải hoán cải động cơ chạy xăng thông thường. Áp suất hơi của butanol thấp hơn nhiều so với ethanol và xăng thông dụng nên sẽ hạn chế sự hao hụt nhiên liệu do bay hơi trong quá trình tàng trữ, vận chuyển, phân phối và mang lại một độ an toàn hơn khi sử dụng. Do những ưu việt nói trên nên hiện nay butanol sinh học đang được nghiên cứu tăng cường trong việc thay thế một phần xăng sản xuất từ dầu mỏ.
ABSTRACT
Biobutanol encloses several advantages in comparison with bioethanol in the fuel uses, as well as good compatibility with gasoline fuel, reducing the risk of equipment corrosion thanks to the its hydrophobicity. Solubility of butanol in water is quite small so that the distillation process will become easier to achieve absolute purity. In addition, the energy density of bio-butanol is 25% higher than ethanol's one, and approaches to the energy density of gasoline fuel. The octane number of butanol beeing in the range of RON92 gasoline, the use of butanol in the fuel does not require revamping the conventional gasoline vehicle engines. Having a vapor pressure lower than ethanol and gasoline, the butanol – gasoline blend will diminish the losses due to evaporation of fuel during storage, transport, distribution and provide a safety in use. Due to the advantages mentioned above, the research on the using butanol in gasoline formulation pays now more and more attentions of Scientifics for the goal of partially replacing the fossil fuel.cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn