Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,013

 Nghiên cứu khả năng ứng dụng Butanol thay thế Ethanol trong xăng sinh học
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  KS. Huỳnh Tấn Tiến
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: Đ2011-02-07 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Đề xuất sử dụng Butanol sinh học có nhiều ưu điểm hơn ethanol sinh học, như dễ tan lẫn vào xăng, máy móc ít nguy cơ bị ăn mòn do tính không hút nước; không tan lẫn vào nước nên dễ  chưng cất đạt độ tinh khiết tuyệt đối; mật độ năng lượng cao hơn ethanol sinh học 25%, gần bằng mật độ năng lượng của xăng chế từ dầu mỏ; chỉ số octan cao xấp xỉ chỉ số octan của xăng trung bình (RON96) nên khi sử dụng không phải hoán cải động cơ chạy xăng thông thường; có áp suất hơi thấp hơn  nhiều so với xăng cũng như ethanol sinh học nên ít bị hao hụt do bay hơi trong quá trình tàng trữ, vận chuyển, phân phối và an toàn khi sử dụng.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn