Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,022

 Nghiên cứu mô phỏng quá trình cung cấp của động cơ khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Butanol-xăng trong động cơ đốt cháy cưỡng bức
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  ThS. Huỳnh Tấn Tiến; Thành viên:  KS. Dương Đình Nghĩa
Số: T2013-02-89 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn