Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,708

 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ tạo hỗn hợp cồn - diesel cho động cơ Diesel
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Dương Việt Dũng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  KS. Nguyễn Quang Trung, KS. Huỳnh Tấn Tiến
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2009-ĐN02-50 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn