Nguyễn Thị Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,806

 
Mục này được 1231 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hùng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/12/1979
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán - Tin; Tại: Đại học Sư phạm
Đơn vị công tác: Ban Đảm bảo chất lượng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Bách khoa
Dạy CN: Toán học, Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Ứng dụng toán học và thống kê trong giáo dục
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: K21/12 A Dũng Sĩ Thanh Khê - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363892503; Mobile: 0949429167
Email: hungnt@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Giáo viên tin học ứng dụng, tin học kế toán tại trường Trung học Tư thục Công Kĩ Nghệ Việt Tiến, Đà Nẵng (2002 - 2006).
Giảng viên tin học, toán thống kê, đo lường thể thao tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (2006 - 2012).
Phó Giám đốc (2012 - 2015), Giám đốc (2015 - tháng 4/2020) trung tâm Thông tin - Thư viện, Giảng viên kiêm dạy tin học, toán thống kê, đo lường thể thao tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.
Chuyên viên Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (tháng 5/2020 - nay)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm ứng dụng giúp trợ giảng, tự học các kỹ thuật cơ bản môn Bóng rổ tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Thành viên: Nguyễn Hải Đường, Đặng Hữu Lợi. Mã số: GDTC2018. Năm: 2019. (Jul 30 2020 3:21PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Tú Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Sinh Thành. Mã số: DBCL2018. Năm: 2019. (Jul 30 2020 3:26PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tùng. Thành viên: Nguyễn Thái Bền, Lê Tiến Hùng, Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Thị Hùng, Lê Đức Chương, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Việt Tuấn, Huỳnh Việt Nam. Mã số: GDTC2017. Năm: 2019. (Jul 30 2020 3:20PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá kết quả đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất - trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Thành viên: Huỳnh Việt Nam, Hoàng Tú Anh. Mã số: DBCL2018. Năm: 2019. (Jul 30 2020 3:27PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế, xây dựng và ứng dụng tài nguyên số - bài giảng điện tử (E- learning) môn Toán thống kê trong phục vụ thư viện điện tử tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Thành viên: Giao Thị Kim Đông, Võ Thị Trang. Mã số: KHCB2016. Năm: 2016. (Jul 30 2020 3:18PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp phát triển ứng dụng khai thác, cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Thành viên: Nguyễn Thị Hải Vy. Mã số: KHCB2015. Năm: 2015. (Jul 30 2020 3:17PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình xử lí số liệu trong nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao bằng phần mềm mã nguồn mở OpenOffice. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Thành viên: Giao Thị Kim Đông. Mã số: TDTT2012. Năm: 2012. (Jul 30 2020 3:15PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy phần lý thuyết các môn thực hành tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Đạt. Thành viên: Nguyễn Thị Hùng, Lê Tiến Hùng. Mã số: TDTT2012. Năm: 2012. (Jul 30 2020 3:13PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng và ứng dụng một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tự học và xemina cho các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thú. Thành viên: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thị Thảo. Mã số: KHCB2010. Năm: 2011. (Jul 30 2020 3:11PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ TDTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Đặng Quốc Nam. Thành viên: Lê Tấn Đạt, Võ Văn Vũ, Nguyễn Tùng, Đỗ Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hùng, Lê Thị Trà Lý. Mã số: GDTC2008. Năm: 2011. (Jul 30 2020 3:09PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng và ứng dụng bài tập lớn môn học Toán thống kê, Đo lường TT nhằm phát triển kĩ năng thực hành xử lý số liệu, trình bày bài tập dạng báo cáo cho sinh viên đại học TDTT. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Thành viên: Giao Thị Kim Đông, Phan Thị Bích Ngọc. Mã số: TDTT2009. Năm: 2009. (Jul 30 2020 3:04PM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình hỗ trợ tạo đề thi và đáp án cho hình thức thi trắc nghiệm khách quan tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hùng. Mã số: TDTT2008. Năm: 2008. (Jul 30 2020 3:01PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ. Tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Hoàng Tú Anh. Hội thảo Quốc gia: "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ". Trang: 312 - 320. Năm 2023. (May 20 2023 9:35PM)
[2]Tham luận: Nâng cao năng lực của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học. Tác giả: Hoàng Tú Anh, Nguyễn Thị Hùng. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”. Trang: 136-142. Năm 2022. (Dec 23 2022 3:34PM)
[3]Tham luận: Thực tiễn công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng: khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp. Tác giả: PGS.TS Đinh Thành Việt, ThS. Nguyễn Thị Hùng, ThS. Trần Thị Hà Vân, ThS. Đoàn Như Quỳnh. Hội thảo "Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn". Trang: 315-333. Năm 2021. (Nov 26 2021 3:33PM)
[4]Tham luận: Đánh giá kết quả đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất - Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Tác giả: Nguyễn Thị Hùng. Hội thảo "Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế - con đường hội nhập và phát triển". Trang: 329-345. Năm 2020. (Oct 19 2021 8:43AM)
[5]Bài báo: Cách mạng công nghiệp 4.0 những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Hải, Nguyễn Thị Hùng. Tạp chí Thể thao – Tổng cục TDTT. Số: 3. Trang: 32-33. Năm 2017. (Jul 30 2020 4:08PM)
[6]Bài báo: Xác định “nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tố chất sức bền của VĐV chạy cự ly trung bình” bằng phân tích nhân tố khám phá EFA. Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hùng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao. Số: 2. Trang: 48-56. Năm 2017. (Jul 30 2020 4:13PM)
[7]Bài báo: Nâng cao chất lượng thư viện trong phục vụ thông tin giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tác giả: Nguyễn Thị Hùng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao. Số: 2. Trang: 68-74. Năm 2017. (Jul 30 2020 4:15PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng thanh tra mã nguồn trong tiến trình phát triển phần mềm. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 7-15. Năm 2009. (Jul 30 2020 3:55PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 30 2020 3:39PM)(Jul 30 2020 3:37PM)(Jul 30 2020 3:35PM)
[1]Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thái Bền, Hoàng Tú Anh. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. Năm 2020.
[2]Giáo trình Đo lường Thể thao Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Dương Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Hùng, Giao Thị Kim Đông. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. Năm 2017.
[3]Giáo trình Toán thống kê trong Thể dục Thể thao Chủ biên: Lê Văn Sơn. Đồng tác giả: Giao Thị Kim Đông, Nguyễn Thị Hùng. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. Năm 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán thống kê
Ngành: Toán học
 2006 Sinh viên  Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
[2]Đo lường Thể thao
Ngành: Toán học
 2006 Sinh viên  Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
[3]Tin học văn phòng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 Học sinh Trung học chuyên nghiệp  Trường Trung học CKN Việt Tiến
[4]Phân tích thiết kế Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 Học sinh Trung học chuyên nghiệp  Trường Trung học CKN Việt Tiến
[5]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 Học sinh Trung học chuyên nghiệp  Trường Trung học CKN Việt Tiến
[6]Toán rời rạc
Ngành: Toán học
 2002 Học sinh Trung học chuyên nghiệp  Trường Trung học CKN Việt Tiến
[7]Kế toán máy
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 Học sinh Trung học chuyên nghiệp  Trường Trung học CKN Việt Tiến
[8]Ngôn ngữ lập trình Visual Basic
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 Học sinh Trung học chuyên nghiệp  Trường Trung học CKN Việt Tiến
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn