Dương Nguyễn Minh Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1882 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Nguyễn Minh Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Điện tử (Thủ khoa); Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế học (Economics); Tại: Bristol Business School, UWE, Vương quốc Anh.
Dạy CN: Kinh tế, Tài chính.
Lĩnh vực NC: Tăng trưởng kinh tế (Economic growth), Tài chính công (Public finance), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Tài chính công ty (Corporate finance), Quản trị công ty (Corporate governance).
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: (Đề tài Nafosted) Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu sự phân bổ không gian của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp ASEAN và Việt Nam. Chủ nhiệm: H.H.Hiệp. Mã số: 502.01.2019.25. Năm: 2021. (Feb 25 2020 10:07PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Vai trò đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế vùng Trung bộ Việt Nam. Chủ nhiệm: Dương Nguyễn Minh Huy. Mã số: 02/HĐ-UARH. Năm: 2017. (Feb 29 2020 4:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Corporate governance and firm performance: An evidence from Vietnamese companies listed on Hanoi Stock Exchange. Tác giả: Hoang D.V.A., Duong N.M.H., Nguyen H.B.P. Journal of Science and Technology. Số: 4. Trang: 41-46. Năm 2020. (Jun 18 2020 2:51PM)
[2]Bài báo: Lượng hóa tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế miền Trung Việt Nam. Tác giả: Dương N.M.H. Hội thảo Khoa học Quốc gia DCFB 2020. Số: ISBN: 978-604-84-5312-1. Trang: 483-489. Năm 2020. (Jun 18 2020 11:22PM)
[3]Bài báo: Working capital management and firm profitability: Evidence from SMEs in Malaysia. Tác giả: H. C.H., Duong N.M.H. Journal of Science and Technology. Số: 6. Trang: 99-105. Năm 2020. (Jun 18 2020 2:55PM)
[4]Bài báo: Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (Jul 8 2019 9:56AM)
[5]Bài báo: Theories of determinants of foreign direct investment. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy*. Journal of Science and Technology. Số: 6(115). Trang: 78-81. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[6]Bài báo: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 3(251). Trang: 58-66. Năm 2017. (Feb 29 2020 5:54PM)
[7]Bài báo: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong sự phát triển kinh tế của vùng Trung bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 6 – 228 (II). Trang: 44-50. Năm 2016. (Feb 29 2020 5:58PM)
[8]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển và ươm tạo khởi nghiệp tại Anh. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh, Bùi Minh Trang, Nguyễn Thị Thiên Hương. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 6 (242). Trang: 37-47. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:14PM)
[9]Bài báo: Vai trò của đầu tư, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2 (453). Trang: 73-77. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:12PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9 (460). Trang: 38-43. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:19PM)
[11]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng (Tháng 11). Số: 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Determinants of foreign direct investment in Southern Central Coast of Vietnam: A spatial econometric analysis. Authors: H.H.H, H.H, C.H, N.M.H. Duong, N.C.. Economic Change and Restructuring (SCCI, Scopus, Q2). No: In-Press. Pages: xx. Year 2021. (Dec 18 2020 8:52PM)
[2]Article: Local institution and economic growth in the context of climate change: Insights from Vietnam's coastal south-central region. Authors: Hoang H,H., Huynh C.M., Duong N.M.H.. Proceedings of International Conference on Building and Operating an Enabling Government. No: 1. Pages: 548-559. Year 2019. (Jul 16 2020 11:46AM)
[3]Presentations: How to teach the Lean LaunchPad for undergraduates?. Authors: Huong Nguyen and Duong Nguyen Minh Huy. Entrepreneurship Education Conference. Year 2016. (Dec 5 2016 2:31PM)
[4]Presentations: An investigation of investment, technology and economic growth in the Central Region of Vietnam. Authors: Duong Nguyen Minh Huy and Hoang Duong Viet Anh. Proceedings of International Conference on Startup. Year 2015. (Dec 5 2016 2:35PM)
[5]Presentations: Tech start-ups in Danang: The current situation. Authors: Tran Thi Nhu Quy, Nguyen Thi Thien Huong, Le Duc Tien, Nguyen Chau Lan Phuong, Pham Thuy Lien, Duong Nguyen Minh Huy. Proceedings of International Conference on Startup. Year 2015. (Dec 5 2016 2:40PM)
[6]Article: An investigation of the determinants of US FDI in developed countries, 1982-2010. Authors: Duong Nguyen Minh Huy. MPRA Paper No.66518. No: September. Year 2015. (Dec 5 2016 2:43PM)
[7]Presentations: Does the augmented Solow model explain the difference in growth across regions? A puzzle. Authors: Duong Nguyen Minh Huy. Department of Economics, Bristol Business School, UWE. Year 2012. (Dec 5 2016 2:49PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Minh Hằng
Đề tài: .

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Lê Thị Thanh Tú
Đề tài: .

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Nguyễn Văn Minh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

 2019

 2019

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn