Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,926

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị học
Ngành: Kinh tế học
 2014 Sinh viên  Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[2]Nhập môn Thương mại điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2014 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[3]Quản trị tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2013 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[4]Tài chính tiền tệ
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng.
[5]Tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn