Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,244,744

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết tài chính hiện đại vào đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; Nguyễn Thị Thanh Huyền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 94. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀO ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (97). Trang: 89-93. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:23PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: 4. Trang: 215-219. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:32PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Nguyễn Hồ Diệu UYên; Nguyễn Thị Thanh Huyền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 95. Năm 2014. (Apr 14 2015 9:24AM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CHỨNG KHOÁN, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ USD. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85). Trang: 44-48. Năm 2014. (Mar 21 2015 10:52PM)
[6]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85). Trang: 90-94. Năm 2014. (Mar 21 2015 10:54PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CHỨNG KHOÁN, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ USD. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: 3. Trang: 151-153. Năm 2014. (Oct 17 2014 10:22AM)
[8]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyềnmarriage affairs open i want an affair. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: 3. Trang: 95-98. Năm 2014. (Oct 17 2014 10:21AM)
[9]Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2. Trang: 244-248. Năm 2013.
(Jan 19 2016 8:56AM)
[10]Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013. Trang: 38-43. Năm 2013. (Aug 22 2014 3:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn