Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,964

 How different are the structural changes of low methoxy pectin induced by the divalent cations Ca2+ and Zn2+
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Uyen T. D. Huynh, A. Assifaoui, A. Lerbret, F. Neiers, C. Loupiac, O. Chambin, F. Cousin
Nơi đăng: JDN Neutron Imaging Workshop - Rencontres Rossat – Mignod, Évian-les-Bains, France
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 23;Từ->đến trang: 05-08/10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn