Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,998

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa học thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2019 Sinh viên bậc đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
[2]CNSX đường, bánh kẹo
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2012 Sinh viên bậc cao đẳng, bậc đại học  Trường Cao đẳng Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
[3]Bao bì thực phẩm - Kỹ thuật bao gói
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2010 Sinh viên bậc cao đẳng, bậc đại học  Trường Cao đẳng Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn