Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,050

 Studying The Effect of Speed of Brushless Motor Applied in Electric Vehicle an Quadcopter
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung T. Huynh and Thanh V. Vu
Nơi đăng: 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: WIITC 2014;Từ->đến trang: 116 -119;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn