Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,119

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Physical Aspects of nature (PAN)
Ngành: Vật lý
 2017 Sinh viên năm 1  Đại học công nghệ Sydney (Úc)
[2]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên không thuộc chuyên ngành DTVT  Khoa Điện tử - Viễn thông
[3]Cấu kiện Điện Tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Sinh viên năm 2  Khoa Điện tử - Viễn thông
[4]Lý thuyết mạch điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Sinh viên năm 2  Khoa Điện tử - Viễn thông
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn