Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,899,288

 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đo nồng độ oxy trong máu hỗ trợ cấp cứu tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thành phố
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Huỳnh Thanh Tùng; Thành viên:  Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Văn Ngọc
Số: Đ2013-02-74 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn