Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,539

 Phân tích chỉ số eco-efficiency cho các dự án đường cao tốc tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Thị Kim Oanh, Phạm Anh Đức
Nơi đăng: The 16th International Symposium on Advanced Technology ISAT 16th – Advanced Technology to Open a New Era.; Số: 1st-2nd November;Từ->đến trang: 170;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn