Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,169,934

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên đại học chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý công nghiệp.  Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[3]Quản Trị Doanh Nghiệp Xây Dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên ngành Kinh Tế Xây Dựng & Quản Lý Dự Án  Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị tài chính
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên ngành Kinh Tế Xây Dựng  Khoa Quản Lý Dự Án, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn