Huỳnh Võ Duyên Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,492,904

 
Mục này được 22216 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Võ Duyên Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/12/1988
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Địa Kỹ Thuật ; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Xây dựng Cầu đường
Lĩnh vực NC: vải địa kỹ thuật, đất không bão hòa, mái dốc, tường chắn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường Cao đẳng Công Nghệ, 48 Cao Thắng, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2011 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
Từ 9/2014-9/2016: Học cao học tại trường National Taiwan University of Science and Technology
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Selecting the appropriate backfill materials for treatment the differential settlement of road-bridge transition section. Chủ nhiệm: Huỳnh Võ Duyên Anh. Mã số: T2013-06-39. Năm: 2013. (Nov 29 2016 11:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Study on appropriate design the concrete pavement slab of toll station, propose an application for the Hoa Phuoc toll station, Danang city. Chủ nhiệm: Huỳnh Võ Duyên Anh. Mã số: T2012-06-17. Năm: 2012. (Nov 29 2016 11:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán mô-đun đàn hồi của đất nền sử dụng phương pháp bagging-based ensemble. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Huỳnh Võ Duyên Anh. Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 23-27. Năm 2016. (Nov 29 2016 12:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of Sand Cushion Thickness on Improving the Stability of Geosynthetics Reinforced Slopes Subject to Rainfalls. Authors: Huỳnh Võ Duyên Anh, Joseph Ng’ang’a Thuo, Kuo-Hsin Yang. Proceedings of the 3rd International Conference on Geotechnics for Sustainable infrastructure Development, Geotec Hanoi 2016. No: ISBN 978-604-82-1821-8. Pages: 819-828. Year 2016. (Nov 29 2016 11:55AM)
[2]Article: Behavior of Geotextile- and Geogrid-Reinforced Soil Slopes with Various Backfills Subject to Rainfalls. Authors: Thuo, J.N., Huynh, V.D.A., Yang, K-H, and Portelinha, F.H.M.. Proceedings of the 6th Asian Regional Conference on Geosynthetics, Geosynthetics Asia. No: ISBN 978-8-17-336390-0. Pages: 399-412. Year 2016. (Nov 29 2016 11:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn