Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Теоретико-методологические подходы к изучению доступности высшего образования в социологии Вьетнама
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha Van Hoang, Fursova V.V.
Nơi đăng: V Международной научно-практической конференции Дыльновские чтения «Социальные инновации в жизни россиян: тенденции и парадоксы»; Số: tháng 2;Từ->đến trang: -;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn