Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao chất lượng Nghiên cứu Khoa học của sinh viên ngành Ngữ văn ở trường Đại học Sư phạm
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Văn Hoàng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm”, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn