Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo dục toàn diện - cần nâng cao tri thức nền cho sinh viên hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Văn Hoàng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Giáo dục Việt Nam - nguồn nguyên khí quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 11;Từ->đến trang: 113-118;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn