Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Văn Hoàng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học: hiện tại và tương lai", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn