Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Модели обучения укаладки по прямой линии и етвления в электронном обучении в университете
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha Van Hoang, Nguyen Bao Hoang Thanh, Le Thanh Huy
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: 3-Я Всероссийская научно-техническая конференция "Инновационное развитие образования, науки и технологий"
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 11-ISBN9785767923595;Từ->đến trang: 191-194;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn