Hồ Văn Phi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,464

 
Mục này được 1979 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Văn Phi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/06/1980
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Bách khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Soongsil
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Chỉ mục trên Nand Flash, Data science
Ngoại ngữ: English- Ielts 6.0
Địa chỉ liên hệ: 85 Vũ Lăng, Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004: Lập trình viên công ty tin học Lạc Việt
2004-2006: Giảng viên trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Giảng dạy: Tin học
2006-2020: Giảng viên trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn
Giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Phương pháp Nghiên cứu khoa học
2006-nay: Giảng viên trường ĐH CNTT&TT Việt Hàn
Giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Tiếng anh chuyên ngành
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình mô phỏng chỉ mục B-tree trên bộ nhớ Flash. Chủ nhiệm: Hồ Văn Phi. Mã số: CHV-CV-18-08. Năm: 2019. (Jun 25 2020 10:38AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: High-performance mobile forensic based on flash image extraction. Chủ nhiệm: Doong Joo Park. Mã số: NRFK20160024. Năm: 2018. (Jul 2 2020 8:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối ưu hóa thao tác commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand flash. Tác giả: 1Hồ Văn Phi; 2 Lương Khánh Tý; 3Nguyễn Phương Tâm 4Nguyễn Thị Hạnh. Hội thảo CITA 2020. Số: 1. Năm 2020. (Apr 5 2021 2:07PM)
[2]Bài báo: Cơ chế tràn mới cho chỉ mục B-tree trên bộ nhớ Nand Flash. Tác giả: Ho Van Phi. Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Số: 1. Trang: 6-11. Năm 2020. (Apr 5 2021 2:12PM)
[3]Bài báo: FFB: Hệ thống lưu trữ kết hợp cho các ứng dụng B-tree trên bộ nhớ nand flash. Tác giả: Hồ Văn Phi. Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Số: 1. Trang: 345-356. Năm 2018. (Jun 25 2020 11:19AM)
[4]Bài báo: Giải pháp kiểm thử đột biến cho câu lệnh truy vấn SQL. Tác giả: Hồ Văn Phi, Nguyễn Thanh Bình. Tin học điều khiển - Viện Công nghệ thông tin Việt Nam. Số: 2. Trang: 17-25. Năm 2010. (Jun 25 2020 10:47AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: WPCB-Tree: A Novel Flash-Aware B-Tree Index Using a Write Pattern Converter (ISI/SCIE). Authors: VanPhi Ho, Doongjoo Park. Journal of Symmetry MDPI. No: 10. Pages: 18-31. Year 2018. (Jun 25 2020 11:24AM)
[2]Article: An Efficient B-tree Index Scheme for Flash Memory (ISI/SCOPUS). Authors: VanPhi Ho, Dongjoo Park. International Journal of Software Engineering and Its Applications. No: 2. Pages: 51-64. Year 2017. (Jun 25 2020 11:00AM)
[3]Article: A New Recognition Method for Visualizing Music Emotion (ISI/SCOPUS). Authors: Van Loi Nguyen, Donglim Kim, Phi Van Ho, Younghwan Lim. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. No: 1. Pages: 57-68. Year 2017. (Jun 25 2020 11:07AM)
[4]Article: A Novel Overflowing Mechanism for B-tree Index on Flash Memory. Authors: Hồ Văn Phi, Nguyễn Văn Lợi. CITA conference 2017. No: 1. Pages: 256-264. Year 2017. (Jun 25 2020 11:17AM)
[5]Article: An Efficient Recovery Scheme for Buffer-based B-tree Indexes on Flash Memory. Authors: VanPhi Ho, Seung-Joo Jeong, Dong-Joo Park . Computer Science & Information Technology (CS & IT). No: 1. Pages: 179-186. Year 2016. (Jun 25 2020 11:03AM)
[6]Article: A Novel B-tree Scheme for Flash Memory. Authors: VanPhi Ho, Dongjoo Park. The 4th Smart media Conference. No: 4. Pages: 125-120. Year 2016. (Jun 25 2020 10:53AM)
[7]Article: A Survey of the-State-of-the-Art B-tree Index on Flash Memory (ISI/SCOPUS). Authors: VanPhi Ho, Dongjoo Park. International Journal of Software Engineering and Its Applications. No: 4. Pages: 173-188. Year 2016. (Jun 25 2020 10:58AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 2 2020 9:29AM)(Jul 2 2020 7:56PM)(Jul 2 2020 7:54PM)
[1]Cơ sỡ dữ liệu nâng cao Chủ biên: Hoàng Bảo Hùng. Đồng tác giả: Lee Sang Ho, Trịnh Thị Ngọc Linh, Dương Thị Thu Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[2]Cơ sở dữ liệu quan hệ Chủ biên: Phí Đắc Hải. Nơi XB: Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn. Năm 2008.
[3]Phân tích và thiết kế hệ thống Chủ biên: Phí Đắc Hải. Nơi XB: Trường CD CNTT hữu nghị Việt Hàn. Năm 2007.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The Best Paper

 Công nghệ thông tin

 2016

 

 The 4th International Conference on Smart Medianad its Application

  
 Khen thưởng
[1]  Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2007.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2008.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng giai đoạn 2007-2008. Năm: 2009.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm: 2012.
[7] Bằng khen của chủ tịch UBND TP ĐN. Năm: 2012.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]English for Information Technology
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên  ĐH VKU
[2]Cloud Computing
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Sinh viên  Đại học FPT GreenWich Đà Nẵng
[3]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên  Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn, Đại học FPT GreenWich Đà Nẵng, Đại học FPT Đà Nẵng Đại học Duy Tân
[4]Công nghệ XML
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn Đại học Đông Á
[5]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn, Đại học FPT GreenWich Đà Nẵng,
[6]Lập trình Hướng đối tượng (Java, C++)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á, Đại học PFT GreenWich Đà Nẵng
[7]Phương pháp NCKH
Ngành: Công nghệ thông tin
 1017 Sinh viên  Đại học FPT GreenWich Đà Nẵng Cao đẩng CNTT Hữu nghị Việt Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn