Lê Doãn Cang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,779,728

 
Mục này được 30339 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Doãn Cang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/07/1963
Nơi sinh: Hoà Phongg - Hoà Vang - Tp. Đà Nẵng
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán-Tin; Tại: Trường Đại học Sư Phạm-ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Đảng uỷ viên Đảng uỷ cấp cơ sở
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tin học đại cương, hướng dẫn thực hành Tin học đại cương, mạng máy tính,
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm
Điện thoại: 3733293; Mobile: 0905173031
Email: ldcang123@yahoo.com;ldcang@dce.udn.vn;ldcang123@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 9 năm 1985 cán bộ thí nghiệm Khoa Hoá trường Cao Đẳng Sư phạm QNĐN
- Từ 1990 đến 1994 chuyên viên phòng Quản lý Khoa học trường CĐSP QNĐN
- Từ 1995 đến 2003 chuyên viên phòng Đào tạo trường ĐHSp - ĐHĐN
- Từ 2004 đến 2013 chuyên viên hướng dẫn thực hành tại khoa Tin học trường ĐHSP
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing. Chủ nhiệm: PGS.TS LÊ VĂN SƠN. Thành viên: LÊ DOÃN CANG, LÊ THÀNH CÔNG, ĐẶNG HÙNG VÝ, HỒ MINH HOÀNH. Mã số: DD2012-03-27. Năm: 2012. (Aug 29 2013 11:07AM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm học 1997-1998. Số: 215/QN/TƯ. Năm: 1998.
[2] Huy chương danh dự của Trung ương Đoàn. Số: 312/NQ/TW. Năm: 1998.
[3] Huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2005.
[4] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 562/QĐ-KT. Năm: 2011.
[5] Huy chương vì sự nghiệp công đoàn. Năm: 2013.
[6] Bằng khen của Thành uỷ TP. Đà Nẵng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 6327/QĐ-TU. Năm: 2013.
[7] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong chương trình học tập QLNN. Số: 478/HVHC-KT. Năm: 2013.
[8] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Tin học
 2013 Học viên Trung học, SV đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Khoa Y Dược
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn