Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,346

 Tổng quan về lý thuyết kế toán thực chứng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hà Như Thảo
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1- CĐCNTT;Từ->đến trang: 20-28;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, trên thị trường tài chính Việt Nam có nhiều ý kiến tranh cãi về sự khác nhau đối với thông tin kế toán tài chính của các doanh nghiệp trước và sau khi kiểm toán. Nguyên nhân dẫn đến nhiều điểm khác nhau như vậy là câu hỏi đang cần tìm lời giải đáp. Lý thuyết kế toán thực chứng sẽ giúp chúng ta lý giải được sự khác biệt thông tin trên báo cáo và dự đoán các sự kiện kế toán đã và chưa xuất hiện trên thị trường tài chính thông qua việc phân tích động cơ và mục tiêu của các nhà quản lý trong việc lựa chọn các chế độ kế toán khác nhau. Bài báo đưa ra cơ sở lý luận về lý thuyết kế toán thực chứng, giới thiệu một số nghiên cứu tiêu biểu cho dòng lý thuyết này, trên cơ sở đó cho thấy được sự cần thiết của lý thuyết kế toán thực chứng đối với lĩnh vực kế toán – tài chính.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
In recent years, there have been many controversial comments on the differences in financial and accounting information of companies before and after auditing in financial market in Vietnam. The question is why there have been many differences? Positive accounting theory will explain much untrue information and predict both some appeared transactions and disappeared ones. This paper gives some basic foundation about the positive accounting theory, introducing some typical research on this theory and the necessity of positive accounting theory in financial and accounting areas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn