Lê Ngọc Khánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,481

 
Mục này được 24100 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Ngọc Khánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/11/1978
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: ĐH Khoa học – ĐH Huế
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Cán bộ; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Tp. Đà Nẫng
Điện thoại: (0236) 3818742; Mobile: 0988 79 59 79
Email: lnkhanh@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 06/2005 đến 01/03/2012: Chuyên viên, Phòng Hành chính-TH, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN;

- Từ 01/03/2012 đến 30/5/2019: Chuyên viên, chuyên viên chính (4/2018), Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng;

- Từ 31/5/2019 đến nay: Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý việc học tập, nghiên cứu của cán bộ, viên chức được cử đi học trong và ngoài nước. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Khánh. Thành viên: Đinh Quang Trung, Trần Phước Sơn. Mã số: T2017-DN01-04. Năm: 2018. (Dec 19 2018 1:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước. Tác giả: Lê Ngọc Khánh. Hội thảo Khoa học Quốc gia - Lần thứ 7 (cita 2018). Số: 7. Trang: 154-160. Năm 2018. (Nov 15 2018 11:01AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Infrastructure as a Service (IaaS) for Smart Education. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong, Nguyen Trong Trung, Le Ngoc Khanh, Nguyen Van Loi. Springer Link Computer Science. No: 197. Pages: P117-126. Year 2021. (Sep 17 2021 1:38PM)
  
 Khen thưởng
[1] Có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2006-2007. Năm: 2007.
[2] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012. Số: 5934/QĐKT. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn