Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,671

 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm iThink trong việc nâng cao hiệu quả của các dự án Đầu tư xây dựng.
Chủ nhiệm:  ThS. Lê Ngọc Quyết; Thành viên:  ThS. Lê Ngọc Quyết
Số: T2013-02-CBT82 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

 Ngành xây dựng luôn luôn phải đổi mới để tồn tại do: Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường; Thị hiếu ngày càng cao của khách hàng; Sự thay đổi bổ sung về pháp luật dẫn đến sự thay đổi về giá cả & phương thức kinh doanh;Sự phát triển khoa học công nghệ kéo theo sự đổi mới trong phương pháp tính toán, thi công công trình. Đổi mới là tất yếu nhưng đi kèm với nó là những rủi ro. Chúng ta phải làm gì nếu công việc quản lý dự án hoạt động không suôn sẻ? Phải làm gì nếu sự thay đổi khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Thay vì mơ hồ phỏng đoán những biến động, ta cần phải có một căn cứ chính xác hơn để giảm thiểu rủi ro & tìm ra những giải pháp để khắc phục khó khăn. Lối tư duy theo hệ thống (system thinking) với sự trợ giúp của phần mềm iThink sẽ giúp chúng ta làm điều đó. 

Giới thiệu sản phẩm: 

Phần mềm iThink được hãng isee systems nghiên cứu từ năm 1990, đến nay đã ra được 10 phiên bản (bản mới nhất là version iThink 10.1), đây là phần mềm thương mại có bản quyền được sử dụng để cung cấp cho các nhà Quản lý dự án và các nhà quản trị doanh nghiệp một cách thức mới để quản lý rủi ro (Risk - Free way) nhằm thúc đẩy công việc, kết nối nhóm, dự đoán và kịp thời sử chữa những tác nhân không mong muốn. Trong đề tài này, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, cách áp dụng vào từng ngành cụ thể và cho một số ví dụ ứng dụng.
Địa chỉ ứng dụng: 
- Hợp tác với các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng hoặc các sở ban ngành xây dựng nhằm đề ra biện pháp quản lý dự án xây dựng một cách hiệu quả.
- Hướng dẫn sinh viên làm luận án về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đề tài nghiên cứu, đồ án tốt nghiệp kỹ sư và luận văn thạc sỹ.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn