Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án tổ chức thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm năm 4 trở lên  Trường Đại học Bách khoa
[2]Thực tập công nhân
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy năm 2  Đại học Bách khoa
[3]Thực tập tốt nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy năm cuối  Đại học Bách khoa
[4]Đồ án tốt nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm năm cuối
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 trường Đại học Bách khoa
[5]An Toàn Lao Động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên năm 3 trở lên  Trường Đại học Bách Khoa
[6]Tổ chức thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm năm 4 trở lên  Trường Đại học bách khoa
[7]Anh văn chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy năm 2 trở lên  Trường Đại học Bách khoa
[8]Đồ án kỹ thuật thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm năm 3 trở lên  Trường Đại học bách khoa
[9]Kỹ Thuật Thi Công 1,2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm năm 3 trở lên  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn