Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,202

 NÂNG CAO KHẢ NĂNG HỌC TẬP TỰ CHỦ VÀ PHỐI HỢP THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Chủ nhiệm:  Lê Thị Giao Chi; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: EDU 12 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn