Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,973

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]LÝ THUYẾT DỊCH
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy và vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo
[2]GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chuyên nagnhf tiến Anh hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hhocj viên các lớp bồi dưỡng kế toán Mỹ của Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo và chương trình đào tạo của Viện Anh ngữ
[3]PHIÊN DỊCH 1-2-3
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy và vừa làm vừa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo liên kết
[4]VĂN HỌC ANH - MỸ
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Sinh viên chuyên ngành tiến Anh hệ chính quy, nâng chuẩn, vừa làm vừa học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo
[5]BIÊN DỊCH 1-2-3-4
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo liên kết
[6]ĐÂT NƯỚC HỌC ANH
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo
[7]KỸ NĂNG TIẾNG
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, sinh viên không chuyên, sinh viên và học viên các chương trình liên kết, các lớp liên kết đào tạo Thạc sĩ Logisttics với Bỉ, Thạc sĩ với Đại học Nice - Pháp, học viên các hệ đào tạo ngoài chính quy, các chương trình bồi dưỡng giáo viên của trường, của địa phương, và các chương trình thuộc đề án ngoại ngữ của Bộ Giáo dục  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo, Đaij học Đà Nẵng và các điaj phương
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn