Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,532

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát các chiến lược chuyển dịch danh hóa thể hiện sự tỉnh thức trong tiếng Việt sang tiếng Anh. Tác giả: TS. Lê Thị Giao Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 62. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[2]Bài báo: Một số cách tiếp cận tương đương dịch thuật. Tác giả: Lê Thị Giao Chi*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 57. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[3]Bài báo: Ý nghĩa ẩn dụ của các danh hóa -ATION trong các văn bản hành chính tiếng Anh. Tác giả: TS. Lê Thị Giao Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 06(91).2015. Trang: 137. Năm 2015.
(Sep 30 2015 3:40PM)
[4]Bài báo: ẨN DỤ NGỮ PHÁP VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI TRONG DỊCH THUẬT. Tác giả: ThS. Lê Thị Giao Chi*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 46. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[5]Bài báo: BÀN VỀ MÔ HÌNH DỊCH CỦA CATFORD. Tác giả: ThS. Lê Thị Giao Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 34. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[6]Bài báo: SỬ DỤNG MÔ PHỎNG ĐÓNG VAI TRONG VIỆC GIẢNG DẠY BỘ MÔN PHIÊN DỊCH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Giao Chi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (63). Trang: 11-19. Năm 2013. (Jul 19 2014 8:50AM)
[7]Bài báo: ĐƯA THỰC TIỄN CUỘC SỐNG VÀO TRONG LỚP HỌC. Tác giả: Lê Thị Giao. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: Tháng 9. Trang: 45-54. Năm 2011. (Jul 19 2014 8:55AM)
[8]Bài báo: Hiện tượng chuyển dịch các danh hoá với vĩ tố -ATION sang tiếng Việt theo phương pháp nghiên cứu khối liệu. Tác giả: Lê Thị Giao Chi
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 45. Trang: 255-270. Năm 2011.
(Jul 19 2014 8:22AM)
[9]Bài báo: Nhìn nhận lại đường hướng phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập ơr bậc đaij học. Tác giả: Lê Thị Giao Chi
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 45. Trang: 237 - 244. Năm 2011.
(Jul 19 2014 8:15AM)
[10]Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHO BỘ MÔN BIÊN - PHIÊN DỊCH TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐAIJ HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Giao Chi
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp Chí Khoa học Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 85-92. Năm 2003. (Jul 19 2014 8:39AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn