Lê Thị Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,319

 
Mục này được 1046 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/11/1985
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý - giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Dạy CN: Giáo dục học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - 459 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 09873862664
Email: hienle4114@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2012 - nay: Giảng dạy tại Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường ĐHSP Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục sinh viên cho giảng viên các trường sư phạm. Tác giả: Lê Thị Hiền. Tạp chí giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo. Số: Tạp chí khoa học giáo dục, số 2. Trang: 46-52. Năm 2015. (Apr 3 2020 10:57AM)
[2]Tham luận: Vận dụng thuyết nhu cầu của Maslow vào việc nhận diện và đáp ứng các nhu cầu của trẻ em lang thang đường phố. Tác giả: Lê Thị Hiền - Hoàng Thế Hải. Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Công tác xã hội với trẻ em và gia đình" và "Phương pháp nghiên cứu định tính trong công tác xã hội", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trang: 63-74. Năm 2012. (Apr 3 2020 10:45AM)
[3]Tham luận: Rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên và những biện pháp can thiệp từ học đường. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu – Lê Thị Hiền. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3 – Trường Đại học Sư phạm TP HCM. Trang: 510-519. Năm 2012. (Apr 3 2020 10:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn