Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ưng dụng triển khai chức năng chất lượng trong khu vực giáo dục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Lê Minh HằngNguyễn Hoàng Vũ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quản trị CMS
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 482-500;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn