Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Đại học  Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị chuỗi cung ứng
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Đại học, sau đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[3]Khởi sự kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2008 Đại học, sau đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị chất lượng toàn diện
Ngành: Khoa học quản lý
 2003 Đại học, sau đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[6]Quản trị sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2001 Đại học, Sau Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn