Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng phương pháp Mô-men giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 hệ số hằng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 2(43);Từ->đến trang: 93-100;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên nền tảng phương pháp Mô-men [1] [4], tác giả của bài báo muốn giới thiệu cho độc giả và những ai quan tâm đến phương pháp số một thuật toán mới nhằm giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 hệ số hằng với cách chọn đặc biệt các hàm cơ sở. Thay vì giải trực tiếp phương trình này thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một sơ đồ sai phân, tức là, chúng ta sẽ nhận được hệ phương trình tuyến tính với ma trận hệ số 3 đường chéo, và có thể giải hệ phương trình này bằng phương pháp đuổi [2] [5] [7] [8]. Với lý thuyết xây dựng được, tác giả áp dụng vào giải họ phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 hệ số hằng để kiểm chứng sự hội tụ của thuật toán và đã cho kết quả tốt. Chương trình giải toán được viết trên ngôn ngữ Mathematica [3] [6] phiên bản 8.0.
ABSTRACT
On the basis of the moments method [1] [4], the author of this paper wants to introduce a new algorithm for finding approximate solutions of the second order linear ordinary differential equations with constant coefficients with a special choice of basic functions to readers and all those who are interested in numerical methods. Instead of direct solving this equation, now we build a difference scheme, it means that, we will get a system of linear algebraic equations with three diagonal matrix coefficients, and can solve this system of equations by the Thomas algorithm [2] [5] [7] [8]. After building theories, the author applyed to solve a family of the second order linear ordinary differential equations with constant coefficients in order to prove the convergence of algorithm and got good results. Solving mathematical program is written in Mathematica [3] [6] with version 8.0.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn