Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Học bổng Vallet (Tổ chức Rencontres du Vietnam) năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[2] Học bổng Vallet (Tổ chức Rencontres du Vietnam) năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[3] Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2011. Số: 239-QĐ/ĐTN. Năm: 2011.
[4] Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4682 ngày 12/8/2013. Năm: 2012-2013.
[5] Диплом лауреата 1 степени "международная заочная научно-практическая конференция", Тула, Россия. Năm: 2013.
[6] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2013-2014.
[7] Диплом III степени "VIII Международная научная конференция <<Молодежь в науке - 2016>>", Совет молодых ученых, НАН Беларусь. Năm: 2016.
[8] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 07/09/2018. Năm: 2017-2018.
[9] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI. Số: 4403/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. Năm: 2018.
[10] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[11] Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Số: 271-QĐ/BTV. Năm: 22/01/2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn