Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  The following topics are being studied:

 • Numerical methods for Black-Scholes equation in financial mathematis;
 • Numerical methods for Fokker-Planck equation in statistical mechanics;
 • Finite-difference schemes (FDS) for weakly couple system of 2D parabol convection-diffusion-reaction equations;
 • FDS on both uniform and nonuniform grids for convection-diffusion equation with a boundary condition of the third kind;
 • On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection–diffusion equations with a boundary condition of the third kind and their approximations on non-uniform grids;
 • On the consistent two-side estimates for the solutions of multi-dimensional quasilinear convection–diffusion equations with a mixed boundary condition and their approximations on non-uniform grids;
 • Method of moments with the choice of specially basic functions for a fourth order partial differential equation;
 • Monotone FDS for quasilinear parabolic equations with mixed derivatives and a boundary condition of the third kind;
 • Monotone FDS of 4-th order local approximation for quasilinear parabolic equations;
 • Monotone economical schemes for quasilinear parabolic equations of convection–diffusion type.

 • ORCID ID: 
  https://orcid.org/0000-0001-5252-199X 

  Scopus ID:
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189001013

  Google Scholar ID:
  https://scholar.google.com/citations?user=-Gyz8XMAAAAJ&hl=en

  ResearchGate:
  https://www.researchgate.net/profile/Hieu_Le_Minh2

  Blog cá nhân: 
  1. Blog hướng dẫn sử dụng (trình độ sơ cấp) phần mềm Mathematica 
  2. Blog giao lưu về thơ Để gió cuốn đi
    
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn