Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải nghiệm số phương trình vi phân thường phi tuyến cấp 2 bằng phương pháp Mô-men với cách chọn đặc biệt các hàm cơ sở
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 10(59).2012;Từ->đến trang: 43-49;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên nền tảng phương pháp Mô-men [2] [5], dựa vào các hàm cơ sở đã được xây dựng ở [1], tác giả của bài báo muốn giới thiệu cho độc giả và những ai quan tâm đến phương pháp số một thuật toán mới nhằm giải nghiệm số phương trình vi phân thường phi tuyến cấp 2 với điều kiện biên dạng tổ hợp. Với thuật toán mới này, các điều kiện biên đều tự động thỏa mãn mà không cần phải xấp xĩ riêng biệt như các phương pháp cổ điển. Để xây dựng thuật toán, tác giả đã sử dụng linh hoạt các công thức nội suy Lagrange và Hermite [3] [5] [8] [9], phương pháp Newton [8] [9] giải hệ phương trình phi tuyến, và phương pháp đuổi [3] [6] [8] [9] giải hệ phương trình tuyến tính với ma trận hệ số 3 đường chéo. Thuật toán mới được thể hiện trên ngôn ngữ Mathematica [4] [7] phiên bản 8.0, tác giả đã kiểm chứng sự hội tụ bằng thực nghiệm và nhận được kết quả tốt.
ABSTRACT
Based on the foundation of the moments method [2] [5] and basic functions [1], this paper introduces a new algorithm to find approximate solutions to the second-order nonlinear ordinary differential equations with combined boundary conditions. With this new algorithm, boundary conditions are automatically satisfied without separate approximation as in the classic methods. In order to build the algorithm, the author has flexibly employed Lagrange and Hermite interpolation formulae [3] [5] [8] [9], Newton‘s method [8] [9] for solving the system of nonlinear equations and Thomas’ algorithm [3] [6] [8] [9] for solving the system of linear algebraic equations with a three-diagonal coefficient matrix. The new algorithm is written in Mathematica [4] [7] with version 8.0; the author has verified the convergence by means of experiments and has received positive results.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn