Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu và xây dựng các hàm cơ sở đối với toán tử vi phân bậc 4 trong phương án giải nghiệm số các phương trình vi phân bằng phương pháp Mô-men
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 10(71).2013;Từ->đến trang: 108-113;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Như chúng ta được biết, phương pháp Mô-men [1] [2] là một trong những phương pháp được sử dụng để giải xấp xĩ các phương trình vi phân thường phi tuyến cấp 2. Mấu chốt của phương pháp này là việc lựa chọn các hàm cơ sở sao cho việc tính toán phải dễ dàng và nhận được sơ đồ sai phân có tính ổn định. Với ý tưởng đó, các kết quả ở [4] đã cho thấy việc lựa chọn các hàm cơ sở một cách hiệu quả đã hỗ trợ giải bài toán biên đối với phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 tốt hơn. Phát triển vấn đề: bài báo này giới thiệu các hàm cơ sở được chọn đặc biệt đối với các toán tử vi phân bậc 4, nhằm hổ trợ giải nghiệm số phương trình vi phân bậc 4 bằng phương pháp Mô-men, đồng thời, bài báo còn đưa ra các tính chất đặc biệt của hàm cơ sở cũng như dự đoán các kết quả về hàm cơ sở đối với toán tử vi phân bậc cao.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
As far as we are concerned, the method of moments [1] [2] is one of the methods used to find approximate solutions of second-order nonlinear ordinary differential equations. A key point of this method is the choice of the basic functions so that it is easy to calculate and get the difference scheme which has stability. With that idea, the results in [4] show that the effective choice of basic functions helped solve the boundary value problem for second-order linear ordinary differential equations better. In the development of the issue, this paper introduces the basic functions which are especifically chosen for the fourth-order differential operator so as to support the solving of the fourth-order differential equations by the method of moments. In addition, this article presents the special property of the basic functions as well as predict the results of basic functions for the higher-order differential operator.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn