Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhận định các xu hướng sáng tác kiến trúc nhà ở mặt phố tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Sơn*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 88;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ khi trở thành Thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng đã tạo được những thay đổi vô cùng to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập và mức sống của người dân từ đó cũng được nâng cao hơn nhiều. Việc các gia đình xây dựng cho chính mình những ngôi nhà để ở đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Chúng ta đã thấy xuất hiện nhiều thể loại sáng tác mặt tiền kiến trúc ở các tuyến phố, các khu đô thị. Việc xây dựng là rất rầm rộ, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là xây nhà theo kiểu nào? Nghiên cứu này của chúng tôi tập trung khảo sát và đánh giá hình thức mặt đứng kiến trúc của những ngôi nhà ở chia lô trên các tuyến đường chính tại khu trung tâm thành phố Đà Nẵng, để từ đó đưa ra những phân tích đúng đắn về ưu và nhược điểm của từng xu hướng sáng tác. Nhận định xu hướng nào là có triển vọng cần phát huy, xu hướng nào cần phải hạn chế.
ABSTRACT
Since becoming one of central cities of Vietnam, Danang has made huge changes in social and economic development strategies. Income and living standards of the people in Danang have much more increased. Owning a house becomes an essential need. We can see diverse genres of architectural facades along the streets in the city and in urban areas. Houses are messily constructed in Danang, but the question is “what kinds of architectures should be used?” Our study focuses on investigating and analyzing architectural facades of the houses on the main roads in the city center of Danang. Based on the proper analysis of the advantages and disadvantages of these architectural trends, we identify which ones should be promoted;which ones should be limited.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn