Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào. Tác giả: Lê Minh Sơn. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: 4. Trang: 106-110. Năm 2020. (May 20 2020 10:16AM)
[2]Bài báo: Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam. Số: 2-1019. Trang: 51-57. Năm 2019. (Mar 16 2019 11:08AM)
[3]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 5. Trang: 25-30. Năm 2019. (May 23 2019 3:37PM)
[4]Bài báo: Bảo tồn những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 7. Trang: 50-54. Năm 2019. (Jun 13 2019 3:15PM)
[5]Bài báo: Kiến trúc thành Vauban: Trường hợp kinh thành Huế. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 6. Trang: 60-66. Năm 2019. (May 23 2019 3:39PM)
[6]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 3. Trang: 168-174. Năm 2019. (Apr 5 2019 2:47PM)
[7]Bài báo: Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950). Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Jun 14 2018 2:51PM)
[8]Bài báo: Cabin-ways: phương tiện vận chuyển công cộng mới cho đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn, Lương Lan Phương, Trương Nguyễn Song Hạ. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 11(132), quyển 1. Trang: 73-78. Năm 2018. (Feb 14 2019 2:07PM)
[9]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng: giá trị nghệ thuật và những thách thức với thời gian. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Kiến Trúc Việt Nam. Số: 2/2018. Trang: 82-86. Năm 2018. (Apr 11 2018 5:23PM)
[10]Bài báo: Đà Nẵng xưa và nay: dấu ấn từ những công trình nghệ thuật cũ. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Kiến Trúc Việt Nam. Số: 3. Trang: 62-66. Năm 2017. (Apr 18 2017 8:12AM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của kiến trúc Pháp lên kiến trúc Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa - Phạm vi công trình Công cộng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng. Số: 7/2017. Trang: 17-23. Năm 2017. (Sep 22 2017 3:32PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng mỹ thuật truyền thống Việt Nam vào thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại. Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 86. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[13]Bài báo: Tìm hiểu giá trị nghệ thuật của phong cách kiến trúc Đông Dương. Tác giả: Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 80. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[14]Bài báo: Nhận định các xu hướng sáng tác kiến trúc nhà ở mặt phố tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 88. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[15]Bài báo: Khảo sát và đề xuất phương án bảo tồn các công trình kiến trúc công cộng thời Pháp thuộc tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*; Lương Lan Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 56. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[16]Bài báo: Những xu hướng nghệ thuật trong kiến trúc Việt Nam. Tác giả: Lê Minh Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ DHDN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(45). Trang: 216-223. Năm 2011.
(Jul 17 2013 4:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Preserving and Promoting Colonial Architecture: Heritage Conservation and the Challenge of Urban Development in Da Nang City. Authors: Lê Minh Sơn, Đặng Ngọc Thảo Linh. Journal of the Centre on Governance, University of Ottawa. No: Vol 6 (No.2). Pages: 135-150. Year 2020. (Jul 10 2020 9:10AM)
[2]Article: Une Architecture Métissée au Vietnam sous colonisation Française, le cas: Style D'Architecture indochinoise. Authors: Lê Minh Sơn. Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla. No: 43. Pages: 249-271. Year 2018. (Feb 6 2019 6:34PM)
[3]Article: L'architecture des bâtiments coloniaux. Les œuvres d'Ernest Hébrard à Hanoi (1923-1932). L'invention d'un style indochinois. Authors: Lê Minh Sơn. L'académie des sciences d'Outre-Mer. No: 1. Pages: 123-132. Year 2015. (Mar 20 2015 1:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn