Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tìm hiểu giá trị nghệ thuật của phong cách kiến trúc Đông Dương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Sơn*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(100).2016;Từ->đến trang: 80;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phong cách kiến trúc Đông Dương được phát triển thịnh hành tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa Pháp. Phong cách này là sự kết hợp hài hòa giữa các chuẩn mực kỹ thuật hay trang trí của kiến trúc Pháp với những kiểu kiến trúc và kỹ thuật truyền thống Việt Nam. Với việc tạo ra một phong cách kết hợp độc đáo, các kiến trúc sư Pháp đã để lai cho Việt Nam những di sản kiến trúc đặc sắc với giá trị sử dụng cao. Bài báo sẽ trình bày một cách có hệ thống quá trình hình thành và phát triển của phong cách kiến trúc Đông Dương tại Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ đưa ra những dẫn chứng để làm sáng tỏ những ưu điểm nổi bật của phong cách kiến trúc này, vì sao kiểu kiến trúc này lại được ưa chuộng và để lại cho người dân Việt Nam những di sản kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử văn hóa.
ABSTRACT
Indochinese architectural style was developed and popular in Vietnam in the French colonial period. This Style is a harmonious combination of technical standards and decoration style of French architecture and techniques of traditional Vietnamese architecture. By creating a unique combined style, French architects left Vietnam the special architectural heritage of high use value. This paper will systematically present the process of formation and development of the Indochinese architectural style in Vietnam. Besides the paper will give evidence to clarify the outstanding advantage of this architectural style and why it is preferred and left the people of Vietnam the architectural heritages of high historical and cultural value.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn