Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mỹ thuật truyền thống Việt Nam vào thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Minh Sơn*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(111).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 86;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế nội thất là một công đoạn rất quan trọng để tạo ra một căn nhà ở đẹp và hoàn chỉnh. Các xu hướng thiết kế nội thất đương đại tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rất đa dạng. Chúng ta không phủ nhận tính hiệu quả và sự ảnh hướng lớn của các phong cách kiến trúc ngoại lai lên các mẫu thiết kế trong nước. Tuy nhiên, việc áp dụng các yếu tố trang trí mỹ thuật truyền thống vào trong thiết kế nội thất mới là vấn đề đáng được quan tâm. Bài viết này sẽ làm một nghiên cứu đánh giá nhằm nhận dạng và phân loại những kiểu mẫu trang trí mỹ thuật của kiến trúc truyền thống Việt Nam, từ cơ sở đó sẽ đề xuất các mẫu thiết kế nội thất áp dụng cho những không gian nhà ở hiện đại.
ABSTRACT
- Interior design is a very important step to build a beautiful and complete home. The contemporary interior design trends in Vietnam are very diverse. We do not deny the effectiveness and the great influence of the exotic architecture on national designs. However, the application of traditional decorative art to the new interior design is an issue of great concern. This study will identify and classify the decorative patterns of Vietnamese traditional architecture. Based on that, we propose decorative patterns to apply to modern interior design.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn